State of the art knowhow van energie

‘Met een warmtekrachtinstallatie behaal je meer rendement als je deze slim inzet’

Energie is een hot issue. De wereldwijde klimaatverandering zet bedrijven aan om duurzame energie in de organisatie te integreren. Ook de installaties zijn er. Maar wat dan? We vragen het Nuon Business, dat over deze specialistische kennis beschikt.

Sinds april 2008 is ir. Roelof Potters MBE, Directeur Nuon Business Energy Solutions, de aanvoerder van zijn team: achtentwintig experts die dagelijks op zoek zijn naar innovatieve energieoplossingen. Want energie houdt de gemoederen al een lange tijd flink bezig, maar vooral die van Energy Solutions. Potters schetst de wereld van energie van vandaag. "Er zijn twee tendensen gaande die de huidige energiemarkt bepalen. Wereldwijd zijn de grondstof- en olieprijzen gestegen. Daardoor zijn alle andere energieprijzen, zoals die van gas, elektra en kolen, omhooggegaan. Door de toenemende globalisering en de groei van de economie zullen er in de nabije toekomst ook energiebronnen verdwijnen in Europa en Amerika. Tegelijkertijd is met de toename van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) de vraag naar duurzame energie gestegen. Organisaties willen graag hun deel bijdragen aan het milieu, maar willen daarbij wel de verzwaring van de lasten beperken."

Energy Solutions

Nuon Business Energy Solutions richt zich op twee oplossingen die zorgen voor energie-efficiency: de warmtekrachtinstallatie en de warmtepomp. Was het een aantal jaar geleden voor het bedrijfsleven nog een grote stap om voor een van deze installaties te kiezen, anno 2008 zijn de oplossingen al volledig geaccepteerd. Organisaties doen forse investeringen omdat ze zich realiseren dat er, naast milieuvoordelen, ook financieel voordeel mee is te behalen. Alleen, zegt Potters, moet je deze installatie dan wel continu afstemmen op haar omgeving. "Als de aanschaf van een warmtekrachtinstallatie of warmtepomp is gedaan, is het belangrijk de installatie op een slimme manier in te zetten om een hoog rendement te behalen. En dat is lastig, zeker als energie niet je corebusiness is. Het zijn complexe installaties die veel meer kennis, aandacht en onderhoud vragen. Wij zien dat er in menige organisatie niet voldoende technische kennis aanwezig is over deze energieoplossing. Met als gevolg dat de energie wegsijpelt en bedrijven uiteindelijk toch meer gas moeten verstoken. Zowel een warmtekrachtinstallatie als een warmtepomp moet je blijven bijstellen om je rendement te behouden. Je wilt dat de oorspronkelijke rendementen, zoals ze bij installatie ooit bedoeld waren, kloppen. Nuon Business Energy Solutions kan het bedrijfsleven deze zorg om energie gedeeltelijk of volledig uit handen nemen."

Exploitatiemanagement

Daarom vraagt Potters zijn klanten dagelijks: wat is je energiebehoefte? Op basis daarvan worden er vervolgens energieoverzichten opgesteld. De installatie krijgt zelfs een rapportcijfer voor haar functioneren. Valt het cijfer laag uit, dan buigt Nuon Business Energy Solutions zich over hoe het cijfer omhoog kan. Nuon Business Energy Solutions levert als antwoord op bovenstaande vraag een flexibel pakket van diensten aan haar klanten. Nuon Totaal Opwek is er een van. Diverse bedrijven, waaronder veel tuinders, maar ook een grote afvalverwerker met een intensief energieverbruik, hebben vanwege de betrouwbaarheid en de beheersing van de energie gekozen voor Nuon Totaal Opwek. Potters: "Wij zijn in staat om de in- en verkoop van energie precies af te stemmen op de behoefte van een bedrijf. De service die we verlenen bestaat onder andere uit de afhandeling van de teruggeleverde elektriciteit in combinatie met exploitatiemanagement. Dit laatste omvat een dagelijkse controle van het besturingssysteem van de warmtekrachtinstallatie of de warmtepomp en het eventueel bijstellen hiervan. Daarnaast doen wij de klant een voorstel tot aanpassing van de installatie; een advies dat aansluit bij het energiegedrag van de klant. We vergelijken de nieuwe situatie met de oude situatie via periodieke overzichten die online en per post beschikbaar zijn. Zo voorkom je dat bepaalde prestaties door de installatie niet gehaald worden. Want waar het bij een traditionele cv-installatie nog meevalt met extra kosten voor weglekkende energie, kunnen die kosten verdubbelen bij een niet goed afgestelde warmtepomp. Er zijn volop mogelijkheden op maat die wij klanten bieden. Ook het technisch onderhoud aan de installaties kunnen we overnemen. We besteden dit uit, met de aantekening dat Nuon Business Energy Solutions de controle houdt en de eventuele problemen oplost. Klanten die elektriciteit over hebben kunnen met de dienst Energiehandel Collectief een goede prijs krijgen voor deze teruggeleverde elektriciteit, terwijl ze risicovrij meeliften met de voordelige gecombineerde energieportefeuille van Nuon. Of een klant kiest voor Energiehandel Individueel en profiteert dan juist van de geldende dagprijzen voor energie op de markt."

Biomassavergassing

Hoge energieprijzen vragen om innovatie. De ogen van Potters beginnen te glimmen als we hem vragen naar de energietrends. "Bij uitstek biomassavergassing, waarbij bijvoorbeeld mest omgezet wordt in energie. Deels gebaseerd op de traditionele techniek, maar met andere toepassingsmogelijkheden, waardoor de complexiteit toeneemt. De overheid heeft onlangs de subsidiemogelijkheden hiervoor verruimd. Mede daarom verwacht ik persoonlijk veel van biomassavergassing voor de toekomst, want organisaties zullen ook uit ideëel oogpunt voor deze oplossing gaan kiezen. En vanzelfsprekend zullen er vanwege de complexiteit van deze techniek nieuwe problemen ontstaan, die Nuon Business Energy Solutions dan graag oplost. Wij lopen voorop met onze state of the art knowhow van energie."

Bekijk 2008
Magazine
MT100
Uitgave
2008
Auteur
Fidessa Docters van Leeuwen
Fotograaf
Herman van Heusden
 

CStories.nl is een uitgave van Adformix.
© 2018 www.cstories.nl - alle rechten voorbehouden.